- Chính sách tuyển dụng của chúng tôi thu hút và phát triển những con người có Tâm – Tài – Đức với nghề.

 

- Chúng tôi cam kết đảm bảo nguyên tắc lựa chọn ứng viên có năng lực phù hợp với các vị trí tuyển dụng tại ngân hàng.


- Chúng tôi cam kết luôn tạo ra những cơ hội tuyển dụng công khai, công bằng và minh bạch cho mọi ứng viên.


Hy vọng bạn sẽ thành công với quyết định lựa chọn thi tuyển vào làm cán bộ tại VCB

 

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank