Trang: 1 2 3 4 5 »
Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Chuyên viên Marketing Bán lẻ (Nhóm Bancassurance)Chuyên viên Marketing Bán lẻChuyên viên17/02/2020 - 29/02/2020
Chi nhánh: TSC - Phòng Marketing bán lẻ
Chuyên viên Chính sách sản phẩm (Nhóm Bảo hiểm)Chuyên viên Chính sách sản phẩmChuyên viên17/02/2020 - 29/02/2020
Chi nhánh: TSC - Phòng Chính sách sản phẩm bán lẻ
Cộng tác viênCTVCộng tác viên14/02/2020 - 27/02/2020
Chi nhánh: BTK Dự án CLOS (Hệ thống khởi tạo khoản vay cho khách hàng bán buôn)
Chuyên viên phân tích quy trình kinh doanhChuyên viên phân tích quy trình kinh doanhChuyên viên13/02/2020 - 26/02/2020
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Ngân hàng Số
Chuyên viên phụ trách sáng kiếnChuyên viên phụ trách sáng kiếnChuyên viên13/02/2020 - 26/02/2020
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Ngân hàng Số
Chuyên viên DevOpsChuyên viên DevOpsChuyên viên13/02/2020 - 26/02/2020
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Ngân hàng Số
Chuyên viên kiến trúc, giải phápChuyên viên kiến trúc, giải phápChuyên viên13/02/2020 - 26/02/2020
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Ngân hàng Số
Chuyên viên phân tích dữ liệuChuyên viên phân tích dữ liệuChuyên viên13/02/2020 - 26/02/2020
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Ngân hàng Số
Chuyên viên phát triển phần mềmChuyên viên phát triển phần mềmChuyên viên13/02/2020 - 26/02/2020
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Ngân hàng Số
Chuyên viên QA/kiểm thử ứng dụngChuyên viên QA/kiểm thử ứng dụngChuyên viên13/02/2020 - 26/02/2020
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Ngân hàng Số
Chuyên viên phân tích nghiệp vụChuyên viên phân tích nghiệp vụChuyên viên13/02/2020 - 26/02/2020
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Ngân hàng Số
Chuyên viên Marketing sốChuyên viên Marketing sốChuyên viên13/02/2020 - 26/02/2020
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Ngân hàng Số
Chuyên viên hỗ trợ quản lý dự án (Scrum Master)Chuyên viên hỗ trợ quản lý dự án (Scrum Master)Chuyên viên13/02/2020 - 26/02/2020
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Ngân hàng Số
Chuyên viên phụ trách sản phẩm CNTTChuyên viên phụ trách sản phẩm CNTTChuyên viên13/02/2020 - 26/02/2020
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Ngân hàng Số
Chuyên viên thiết kế UI/UXChuyên viên thiết kế UI/UXChuyên viên13/02/2020 - 26/02/2020
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Ngân hàng Số
Chuyên viên Chiến lược và đổi mớiChuyên viên Chiến lược và đổi mớiChuyên viên13/02/2020 - 26/02/2020
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Ngân hàng Số
Chuyên viên kế hoạch nhân sựChuyên viên kế hoạch nhân sựChuyên viên10/02/2020 - 23/02/2020
Chi nhánh: TSC - P. Chính sách và kế hoạch nhân sự
Chuyên viên chính sách nhân sự Chuyên viên chính sách nhân sựChuyên viên10/02/2020 - 23/02/2020
Chi nhánh: TSC - P. Chính sách và kế hoạch nhân sự
Trang: 1 2 3 4 5 »

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank