Trang: 1 2 3 4 5 »
Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên - Chi nhánhChuyên viên Kế toán/Giao dịch viên - Chi nhánhChuyên viên28/03/2020 - 31/12/2020
Chi nhánh: CN Bắc Bình Dương
Chuyên viên khách hàng - Chi nhánhChuyên viên khách hàng - Chi nhánhChuyên viên26/03/2020 - 31/12/2020
Chi nhánh: CN Hải Dương
Cán bộ Tổ quản lý dự án (PMO)Cán bộ Tổ quản lý dự án (PMO)Cán bộ25/03/2020 - 07/04/2020
Chi nhánh: BTK Dự án Basel II
Cán bộ kỹ thuậtCán bộ kỹ thuậtCán bộ24/03/2020 - 06/04/2020
Chi nhánh: TSC - Văn phòng đại diện VCB tại khu vực phía Nam
Cán bộ lưu trữCán bộ lưu trữCán bộ24/03/2020 - 06/04/2020
Chi nhánh: TSC - Văn phòng đại diện VCB tại khu vực phía Nam
Chuyên viên khách hàng - Chi nhánhChuyên viên khách hàng - Chi nhánhChuyên viên17/03/2020 - 31/12/2020
Chi nhánh: CN Hải Phòng
Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên - Chi nhánhChuyên viên Kế toán/Giao dịch viên - Chi nhánhChuyên viên14/03/2020 - 31/12/2020
Chi nhánh: CN Bình Tây, CN Long An
Chuyên viên khách hàng - Chi nhánhChuyên viên khách hàng - Chi nhánhChuyên viên14/03/2020 - 31/12/2020
Chi nhánh: CN Bình Dương
Chuyên viên-Chuyên viên Ban Hiện đại hóa công nghệ ngân hàngChuyên viên Ban Hiện đại hóa công nghệ ngân hàngChuyên viên07/03/2020 - 22/03/2020
Chi nhánh: TSC - Ban Hiện đại hóa ngân hàng
Chuyên viên Quản trị và bảo trì ứng dụng - P.Quản trị và Bảo trì ứng dụng-TT CNTTChuyên viên Quản trị và bảo trì ứng dụng - P.Quản trị và Bảo trì ứng dụng-TT CNTTChuyên viên07/03/2020 - 22/03/2020
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Công nghệ thông tin
Chuyên viên-Chuyên viên Phát triển ứng dụng kênh dịch vụ và thanh toán - P.Quản lý kênh dịch vụ&HTTT-TT CNTTChuyên viên Phát triển ứng dụng kênh dịch vụ và thanh toán - P.Quản lý kênh dịch vụ&HTTT-TT CNTTChuyên viên07/03/2020 - 22/03/2020
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Công nghệ thông tin
Chuyên viên Quản lý ứng dụng - P.Quản lý ứng dụng-TT CNTTChuyên viên Quản lý ứng dụng - P.Quản lý ứng dụng-TT CNTTChuyên viên07/03/2020 - 22/03/2020
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Công nghệ thông tin
Chuyên viên Quản trị môi trường Microsoft, ảo hóa - P.Quản lý hạ tầng CNTT-TT CNTTChuyên viên Quản trị môi trường Microsoft, ảo hóa - P.Quản lý hạ tầng CNTT-TT CNTTChuyên viên07/03/2020 - 22/03/2020
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Công nghệ thông tin
Chuyên viên Quản lý dữ liệu và báo cáo - P.Quản lý dữ liệu và báo cáo-TT CNTTChuyên viên Quản lý dữ liệu và báo cáo - P.Quản lý dữ liệu và báo cáo-TT CNTTChuyên viên07/03/2020 - 22/03/2020
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Công nghệ thông tin
Chuyên viên Hỗ trợ người dùng - P.Vận hành-TT CNTTChuyên viên Hỗ trợ người dùng - P.Vận hành-TT CNTTChuyên viên07/03/2020 - 22/03/2020
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Công nghệ thông tin
Chuyên viên- Chuyên viên Hỗ trợ kỹ thuật - P.Tổng hợp và quản lý TS-TT CNTT Chuyên viên Hỗ trợ kỹ thuật - P.Tổng hợp và quản lý TS-TT CNTTChuyên viên07/03/2020 - 22/03/2020
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Công nghệ thông tin
Cộng tác viên - Văn thưCTV Văn thưCộng tác viên01/03/2020 - 14/03/2020
Chi nhánh: TSC - Văn phòng
Cộng tác viên - Lễ tânCTV Lễ tânCộng tác viên01/03/2020 - 14/03/2020
Chi nhánh: TSC - Văn phòng
Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên - Chi nhánhChuyên viên Kế toán/Giao dịch viên - Chi nhánhChuyên viên02/03/2020 - 31/12/2020
Chi nhánh: CN Ba Đình
Chuyên viên khách hàng - Chi nhánhChuyên viên khách hàng - Chi nhánhChuyên viên02/03/2020 - 31/12/2020
Chi nhánh: CN Thanh Xuân
Trang: 1 2 3 4 5 »

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank