Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Chuyên viên Kế hoạch Chuyên viên Kế hoạchChuyên viên02/10/2020 - 15/10/2020
Chi nhánh: TSC - Phòng Kế hoạch
Cán bộ- Chuyên viên Kế hoạch Chuyên viên Kế hoạchChuyên viên21/09/2016 - 30/09/2016
Chi nhánh: TSC - Phòng Kế hoạch

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank