Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Chuyên viên Quản lý rủi ro thị trường Chuyên viên Quản lý rủi ro thị trườngChuyên viên26/03/2021 - 08/04/2021
Chi nhánh: TSC - Phòng Quản lý rủi ro thị trường
Chuyên viên Quản lý rủi ro thị trường Chuyên viên Quản lý rủi ro thị trườngChuyên viên03/09/2020 - 16/09/2020
Chi nhánh: TSC - Phòng Quản lý rủi ro thị trường
Chuyên viên Quản lý rủi ro thị trường Chuyên viên Quản lý rủi ro thị trườngChuyên viên26/11/2018 - 05/12/2018
Chi nhánh: TSC - Phòng Quản lý rủi ro thị trường
Chuyên viên Quản lý rủi ro thị trường Chuyên viên Quản lý rủi ro thị trườngChuyên viên27/04/2018 - 14/05/2018
Chi nhánh: TSC - Phòng Quản lý rủi ro thị trường
Chuyên viên- Chuyên viên Quản lý rủi ro thị trường Chuyên viên Quản lý rủi ro thị trườngChuyên viên11/08/2017 - 26/08/2017
Chi nhánh: TSC - Phòng Quản lý rủi ro thị trường

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank