Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Chuyên viên phân tích tín dụng (CA) - Ban Định chế tài chính Chuyên viên phân tích tín dụng (CA)Chuyên viên16/07/2020 - 29/07/2020
Chi nhánh: TSC - Ban Định chế tài chính

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank