Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Chuyên viên Pháp chếChuyên viên Pháp chếChuyên viên03/09/2020 - 16/09/2020
Chi nhánh: TSC - Phòng Pháp chế
Cán bộ-Chuyên viên Pháp chếChuyên viên Pháp chếChuyên viên21/09/2016 - 30/09/2016
Chi nhánh: TSC - Phòng Pháp chế

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank