Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Chuyên viên-Thanh toán viên Trung tâm thanh toánThanh toán viên Trung tâm thanh toánChuyên viên11/08/2017 - 26/08/2017
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Thanh toán
Cán bộ-Thanh toán viên Trung tâm thanh toánThanh toán viên Trung tâm thanh toánChuyên viên21/09/2016 - 30/09/2016
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Thanh toán

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank