Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Chuyên viên Tác nghiệp - Trung tâm Tài trợ thương mại (tại TP. Hà Nội)Chuyên viên Tác nghiệp - Trung tâm Tài trợ thương mại (tại TP. Hà Nội)Chuyên viên25/10/2019 - 07/11/2019
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Tài trợ thương mại
Chuyên viên Tác nghiệp - Trung tâm Tài trợ thương mại (tại TP. Hà Nội)Chuyên viên Tác nghiệp - Trung tâm Tài trợ thương mại (tại TP. Hà Nội)Chuyên viên14/01/2019 - 27/01/2019
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Tài trợ thương mại
Chuyên viên Tác nghiệp - Trung tâm Tài trợ thương mại (tại TP. Hà Nội)Chuyên viên Tác nghiệp - Trung tâm Tài trợ thương mại (tại TP. Hà Nội)Chuyên viên25/06/2018 - 06/07/2018
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Tài trợ thương mại
Chuyên viên-Chuyên viên Tác nghiệp - Trung tâm Tài trợ thương mại (tại TP. Hà Nội)Chuyên viên Tác nghiệp - Trung tâm Tài trợ thương mại (tại TP. Hà Nội)Chuyên viên11/08/2017 - 26/08/2017
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Tài trợ thương mại
Cán bộ-Chuyên viên Tài trợ thương mạiChuyên viên Tác nghiệp - Trung tâm Tài trợ thương mại (tại TP. Hà Nội)Chuyên viên21/09/2016 - 30/09/2016
Chi nhánh: CN TP. Hồ Chí Minh, TSC - Trung tâm Tài trợ thương mại

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank