Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Chuyên viên Thiết kế/ Xây dựng/ Quản trị ứng dụng ngân hàng - P.Quản lý ứng dụng-TT CNTTChuyên viên Thiết kế/ Xây dựng/ Quản trị ứng dụng ngân hàng - P.Quản lý ứng dụng-TT CNTTChuyên viên15/11/2018 - 29/11/2018
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Công nghệ thông tin
Chuyên viên Thiết kế/ Xây dựng/ Quản trị ứng dụng cơ bản trong ngân hàng - P.Quản lý ứng dụng-TT CNTTChuyên viên Thiết kế/ Xây dựng/ Quản trị ứng dụng ngân hàng - P.Quản lý ứng dụng-TT CNTTChuyên viên27/04/2018 - 14/05/2018
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Công nghệ thông tin
Chuyên viên-Chuyên viên Thiết kế/ Xây dựng/ Quản trị ứng dụng ngân hàng - P.Quản lý ứng dụng-TT CNTTChuyên viên Thiết kế/ Xây dựng/ Quản trị ứng dụng ngân hàng - P.Quản lý ứng dụng-TT CNTTChuyên viên29/09/2017 - 15/10/2017
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Công nghệ thông tin
Chuyên viên-Chuyên viên Phát triển và quản trị ứng dụng - TT CNTTChuyên viên Thiết kế/ Xây dựng/ Quản trị ứng dụng ngân hàng - P.Quản lý ứng dụng-TT CNTTChuyên viên15/05/2017 - 04/06/2017
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Công nghệ thông tin
Cán bộ-Chuyên viên phát triển/ quản trị ứng dụng - TT CNTTChuyên viên Thiết kế/ Xây dựng/ Quản trị ứng dụng ngân hàng - P.Quản lý ứng dụng-TT CNTTChuyên viên22/12/2016 - 04/01/2017
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Công nghệ thông tin

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank