Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Chuyên viên Chính sách An ninh thông tin, Quản lý rủi ro và tuân thủ - P.An ninh và quản lý rủi ro CNTT-TT CNTTChuyên viên Chính sách An ninh thông tin, Quản lý rủi ro và tuân thủ - P.An ninh và quản lý rủi ro CNTT-TT CNTTChuyên viên29/09/2017 - 15/10/2017
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Công nghệ thông tin
Chuyên viên-Chuyên viên Bảo mật và Quản lý rủi ro CNTT - TT CNTT - Chính sách An ninh thông tin, Quản lý rủi ro và tuân thủ, ISOChuyên viên Chính sách An ninh thông tin, Quản lý rủi ro và tuân thủ - P.An ninh và quản lý rủi ro CNTT-TT CNTTChuyên viên15/05/2017 - 04/06/2017
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Công nghệ thông tin

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank