Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Chuyên viên Hỗ trợ người dùng - P.Vận hành-TT CNTTChuyên viên Hỗ trợ người dùng - P.Vận hành-TT CNTTChuyên viên02/10/2020 - 15/10/2020
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Công nghệ thông tin
Chuyên viên Hỗ trợ người dùng - P.Vận hành-TT CNTTChuyên viên Hỗ trợ người dùng - P.Vận hành-TT CNTTChuyên viên07/03/2020 - 22/03/2020
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Công nghệ thông tin
Chuyên viên Hỗ trợ người dùng/ Hỗ trợ Helpdesk - P.Vận hành-TT CNTTChuyên viên Hỗ trợ người dùng - P.Vận hành-TT CNTTChuyên viên27/04/2018 - 14/05/2018
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Công nghệ thông tin
Chuyên viên Hỗ trợ người dùng/ Hỗ trợ Helpdesk - P.Vận hành-TT CNTTChuyên viên Hỗ trợ người dùng - P.Vận hành-TT CNTTChuyên viên29/09/2017 - 15/10/2017
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Công nghệ thông tin
Chuyên viên-Chuyên viên Hỗ trợ người dùng/ Hỗ trợ Helpdesk - TT CNTTChuyên viên Hỗ trợ người dùng - P.Vận hành-TT CNTTChuyên viên15/05/2017 - 04/06/2017
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Công nghệ thông tin

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank