Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Chuyên viên Quản lý các đề án công nghệ - TSCChuyên viên Quản lý các đề án công nghệ - TSCChuyên viên11/12/2018 - 20/12/2018
Chi nhánh: TSC - Phòng Quản lý các đề án công nghệ
Chuyên viên Quản lý các đề án công nghệ - TSCChuyên viên Quản lý các đề án công nghệ - TSCChuyên viên27/04/2018 - 14/05/2018
Chi nhánh: TSC - Phòng Quản lý các đề án công nghệ

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank