Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Chuyên viên Quản trị Hệ thống điện, UPS - P.Quản lý hạ tầng CNTT-TT CNTTChuyên viên Quản trị Hệ thống điện, UPS - P.Quản lý hạ tầng CNTT-TT CNTTChuyên viên29/09/2017 - 15/10/2017
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Công nghệ thông tin
Chuyên viên-Chuyên viên Quản trị hạ tầng CNTT - TT CNTT - Quản trị Hệ thống điện, UPSChuyên viên Quản trị Hệ thống điện, UPS - P.Quản lý hạ tầng CNTT-TT CNTTChuyên viên15/05/2017 - 04/06/2017
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Công nghệ thông tin

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank