Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Chuyên viên-Chuyên viên Giám sát các dự án về ứng dụng CNTT – Ban Hiện đại hóa NHChuyên viên Giám sát các dự án về ứng dụng CNTT – Ban Hiện đại hóa NHChuyên viên11/08/2017 - 26/08/2017
Chi nhánh: TSC - Ban Hiện đại hóa ngân hàng

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank