Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Chuyên viên Nhóm triển khai các sáng kiến Rủi ro tích hợpChuyên viên Nhóm triển khai các sáng kiến Rủi ro tích hợpChuyên viên14/11/2017 - 28/11/2017
Chi nhánh: TSC - Phòng Quản lý rủi ro tín dụng

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank