Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Chuyên viên-Chuyên viên Dự án CTOM 6 Sáng kiến/ CLOSChuyên viên Dự án CTOM 6 Sáng kiến/ CLOSChuyên viên19/03/2018 - 31/03/2018
Chi nhánh: TSC - Phòng Quản lý rủi ro tín dụng

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank