Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Chuyên viên khách hàng - Chi nhánh (Chuyên tiếng Trung)Chuyên viên khách hàng - Chi nhánh (Chuyên tiếng Trung)Chuyên viên05/09/2018 - 19/09/2018
Chi nhánh: CN Bình Dương
Chuyên viên khách hàng - Chi nhánh (Chuyên tiếng Trung)Chuyên viên khách hàng - Chi nhánh (Chuyên tiếng Trung)Chuyên viên05/04/2018 - 18/04/2018
Chi nhánh: CN Bình Dương

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank