Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Chuyên viên-Chuyên viên dự án chuyển đổi (cải tiến quy trình và mô hình tín dụng bán lẻ)Chuyên viên dự án chuyển đổi (cải tiến quy trình và mô hình tín dụng bán lẻ)Chuyên viên09/05/2018 - 22/05/2018
Chi nhánh: TSC - Phòng Chính sách sản phẩm bán lẻ

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank