Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Chuyên viên quản lý rủi roChuyên viên quản lý rủi roChuyên viên09/05/2018 - 22/05/2018
Chi nhánh: TSC - Trung tâm thẻ

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank