Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Cán bộ nhóm triển khai các sáng kiến rủi ro tích hợp Dự án Basel IICán bộ nhóm triển khai các sáng kiến rủi ro tích hợp Dự án Basel IIChuyên viên09/05/2018 - 22/05/2018
Chi nhánh: Dự án Basel II

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank