Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Chuyên viên Phân tích tài chínhChuyên viên Phân tích tài chínhChuyên viên02/10/2020 - 15/10/2020
Chi nhánh: TSC - Phòng Chính sách tài chính kế toán
Chuyên viên Phân tích tài chínhChuyên viên Phân tích tài chínhChuyên viên25/10/2019 - 07/11/2019
Chi nhánh: TSC - Phòng Chính sách tài chính kế toán
Chuyên viên Phân tích tài chính -P.Chính sách tài chính kế toánChuyên viên Phân tích tài chínhChuyên viên11/07/2018 - 24/07/2018
Chi nhánh: TSC - Phòng Chính sách tài chính kế toán

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank