Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Chuyên viên Triển khai đào tạo - Trung tâm đào tạoChuyên viên Triển khai đào tạoChuyên viên11/07/2018 - 24/07/2018
Chi nhánh: TSC - Trường Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực VCB

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank