Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Chuyên viên Phê duyệt tín dụng TSC (tại TP. Hồ Chí Minh)Chuyên viên Phê duyệt tín dụng TSC (tại TP. Hồ Chí Minh)Chuyên viên18/07/2018 - 31/07/2018
Chi nhánh: TSC - Bộ phận Phê duyệt tín dụng TSC tại TP. Hồ Chí Minh

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank