Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Chuyên viên Tuân thủ cấm vậnChuyên viên Tuân thủ cấm vậnChuyên viên18/07/2018 - 31/07/2018
Chi nhánh: TSC - Phòng Thông tin tín dụng và Phòng chống rửa tiền

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank