Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Chuyên viên Quan hệ khách hàng (Ban KHDN phía Nam - tại TP. Hồ Chí Minh)Chuyên viên Quan hệ khách hàng (Ban KHDN phía Nam - tại TP. Hồ Chí Minh)Chuyên viên18/07/2018 - 31/07/2018
Chi nhánh: TSC - Ban Khách hàng doanh nghiệp lớn phía Nam (tại Tp. Hồ Chí Minh)

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank