Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Chuyên viên Vận hành - P. Vận hành-TT CNTTChuyên viên Vận hành - P. Vận hành-TT CNTTChuyên viên15/11/2018 - 29/11/2018
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Công nghệ thông tin

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank