Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Phó Trưởng phòng Quản lý nợ - Trụ sở chính VCBPhó Trưởng phòng Quản lý nợ - Trụ sở chính VCBCán bộ giữ chức vụ22/08/2019 - 02/09/2019
Chi nhánh: TSC - Phòng Quản lý nợ

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank