Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Cán bộ Tổ quản lý dự án (PMO)Cán bộ Tổ quản lý dự án (PMO)Cán bộ25/03/2020 - 07/04/2020
Chi nhánh: BTK Dự án Basel II
Cán bộ Tổ quản lý dự án (PMO)Cán bộ Tổ quản lý dự án (PMO)Chuyên viên26/08/2019 - 08/09/2019
Chi nhánh: BTK Dự án PCM (Hệ thống trục Thanh toán và quản lý dòng tiền)

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank