Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Cán bộ triển khai dự án - Nhóm Nghiệp vụCán bộ triển khai dự án - Nhóm Nghiệp vụChuyên viên26/08/2019 - 08/09/2019
Chi nhánh: BTK Dự án PCM (Hệ thống trục Thanh toán và quản lý dòng tiền)

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank