Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Chuyên viên Kế toán (Kế toán viên)Chuyên viên Kế toán (Kế toán viên)Chuyên viên18/09/2019 - 26/09/2019
Chi nhánh: TSC - Trường Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực VCB

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank