Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Chuyên viên Phân tích kinh doanh (BA)Chuyên viên Phân tích kinh doanh (BA)Chuyên viên27/09/2019 - 10/10/2019
Chi nhánh: TSC - Bộ phận Khách hàng doanh nghiệp (Midcom) phía Nam (tại Tp. Hồ Chí Minh)

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank