Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Chuyên viên dịch vụ khách hàng - P.Dịch vụ 2 tại TP HCM (VCC2)Chuyên dịch vụ khách hàng - P.Dịch vụ 2 tại TP HCM (VCC2)Chuyên viên31/10/2019 - 08/11/2019
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Hỗ trợ khách hàng

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank