Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Chuyên viên phân tích kinh doanh (BA) đối với Ban Khách hàng FDIChuyên viên phân tích kinh doanh (BA) đối với Ban Khách hàng FDIChuyên viên27/09/2019 - 10/10/2019
Chi nhánh: TSC - Ban Khách hàng FDI

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank