Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Cộng tác viên làm công tác BHXHCTV làm công tác BHXHCộng tác viên15/11/2019 - 01/12/2019
Chi nhánh: TSC - Ban Tổ chức và nhân sự

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank