Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Cộng tác viên hỗ trợ dự án GLIMSCTV hỗ trợ dự án GLIMSCộng tác viên15/11/2019 - 01/12/2019
Chi nhánh: TSC - Phòng Quản lý rủi ro Tích hợp

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank