Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Chuyên viên phụ trách sản phẩm CNTTChuyên viên phụ trách sản phẩm CNTTChuyên viên13/02/2020 - 26/02/2020
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Ngân hàng Số

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank