Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Chuyên viên Chính sách sản phẩm (Nhóm Bảo hiểm)Chuyên viên Chính sách sản phẩmChuyên viên17/02/2020 - 29/02/2020
Chi nhánh: TSC - Phòng Chính sách sản phẩm bán lẻ

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank