Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Chuyên viên giao dịch Giấy tờ có giá và Phái sinhChuyên viên giao dịch Giấy tờ có giá và Phái sinhChuyên viên03/09/2020 - 16/09/2020
Chi nhánh: TSC - Phòng Quản lý tài sản nợ - tài sản có

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank