Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Chuyên viên-Chuyên viên Dịch vụ khách hàng VCC2 tại TP.Hồ Chí MinhChuyên viên Dịch vụ khách hàng VCC2 tại TP.Hồ Chí MinhChuyên viên03/09/2020 - 16/09/2020
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Hỗ trợ khách hàng

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank