Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Chuyên viên phòng Kiểm tra nội bộ khu vực 3Chuyên viên phòng Kiểm tra nội bộ khu vực 3Chuyên viên03/09/2020 - 16/09/2020
Chi nhánh: TSC - P. Kiểm tra nội bộ KV3 - Ban KTNB

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank