Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Chuyên gia Phê duyệt tín dụng cấp 1Chuyên gia Phê duyệt tín dụng cấp 1Chuyên viên17/11/2020 - 30/11/2020
Chi nhánh: TSC - Bộ phận Phê duyệt tín dụng TSC tại TP. Hồ Chí Minh

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank