Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Chuyên viên Phát triển đối tácChuyên viên Phát triển đối tácChuyên viên24/02/2021 - 09/03/2021
Chi nhánh: P. Dịch vụ ngân hàng điện tử

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank