Tìm kiếm
Tìm thấy: 272 việc làm
Hiển thị theo:
Trang: « 23 24 25 26 27 28
STT Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
261Cán bộ-Thanh toán viên Trung tâm thanh toánThanh toán viên Trung tâm thanh toánChuyên viên21/09/2016 - 30/09/2016
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Thanh toán
262Cán bộ-Chuyên viên Tài trợ thương mạiChuyên viên Tác nghiệp - Trung tâm Tài trợ thương mại (tại TP. Hà Nội)Chuyên viên21/09/2016 - 30/09/2016
Chi nhánh: CN TP. Hồ Chí Minh, TSC - Trung tâm Tài trợ thương mại
263Cán bộ-Chuyên viên Phát triển mạng lưới, Hỗ trợ Nghiệp vụ và Cá thể hóa thẻChuyên viên Phát triển mạng lưới, Hỗ trợ Nghiệp vụ và Cá thể hóa thẻChuyên viên21/09/2016 - 30/09/2016
Chi nhánh: TSC - Trung tâm thẻ
264Cán bộ-Chuyên viên Thanh toán thẻChuyên viên Thanh toán thẻChuyên viên21/09/2016 - 30/09/2016
Chi nhánh: TSC - Trung tâm thẻ
265Cán bộ- Chuyên viên dịch vụ khách hàng Chuyên viên dịch vụ khách hàngChuyên viên21/09/2016 - 30/09/2016
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Hỗ trợ khách hàng
266Cán bộ- Chuyên viên Kế hoạch Chuyên viên Kế hoạchChuyên viên21/09/2016 - 30/09/2016
Chi nhánh: TSC - Phòng Kế hoạch
267Cán bộ- Chuyên viên Phê duyệt tín dụng Chuyên viên Phê duyệt tín dụngChuyên viên20/10/2016 - 20/10/2016
Chi nhánh: TSC - Phòng Phê duyệt tín dụng
268Cán bộ-Chuyên viên mô hình, định lượng bộ phận Quản lý rủi ro thị trườngChuyên viên mô hình, định lượng bộ phận Quản lý rủi ro thị trườngChuyên viên20/10/2016 - 20/10/2016
Chi nhánh: TSC - Phòng Quản lý rủi ro thị trường
269Cán bộ-Chuyên viên phòng Quan hệ công chúngChuyên viên phòng Quan hệ công chúngChuyên viên21/09/2016 - 30/09/2016
Chi nhánh: TSC - Phòng Quan hệ Công chúng
270Cán bộ-Chuyên viên theo dõi hợp đồng mua cổ phầnChuyên viên theo dõi hợp đồng mua cổ phầnChuyên viên21/09/2016 - 30/09/2016
Chi nhánh: TSC - Phòng Hợp tác chiến lược
Tìm thấy: 272 việc làm
Hiển thị theo:
Trang: « 23 24 25 26 27 28

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank