Tìm kiếm
Tìm thấy: 336 việc làm
Hiển thị theo:
Trang: « 29 30 31 32 33 34
STT Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
321Cán bộ-Chuyên viên Ban khách hàng doanh nghiệpChuyên viên Ban khách hàng doanh nghiệpChuyên viên20/10/2016 - 20/10/2016
Chi nhánh: TSC - Ban Khách hàng doanh nghiệp lớn phía Bắc
322Cán bộ-Chuyên viên khách hàngChuyên viên khách hàngChuyên viên20/10/2016 - 20/10/2016
Chi nhánh: TSC - Ban Định chế tài chính
323Cán bộ-Chuyên viên Quản lý tài sản nợ, tài sản có (ALM)Chuyên viên Quản lý tài sản nợ, tài sản có (ALM)Chuyên viên21/09/2016 - 30/09/2016
Chi nhánh: TSC - Phòng Quản lý tài sản nợ - tài sản có
324Cán bộ-Chuyên viên Kinh doanh vốnChuyên viên giao dịch phái sinh hàng hóa (DEALER)Chuyên viên21/09/2016 - 30/09/2016
Chi nhánh: TSC - Phòng Kinh doanh vốn
325Cán bộ-Thanh toán viên Trung tâm thanh toánThanh toán viên Trung tâm thanh toánChuyên viên21/09/2016 - 30/09/2016
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Thanh toán
326Cán bộ-Chuyên viên Tài trợ thương mạiChuyên viên Tác nghiệp - Trung tâm Tài trợ thương mại (tại TP. Hà Nội)Chuyên viên21/09/2016 - 30/09/2016
Chi nhánh: CN TP. Hồ Chí Minh, TSC - Trung tâm Tài trợ thương mại
327Cán bộ-Chuyên viên Phát triển mạng lưới, Hỗ trợ Nghiệp vụ và Cá thể hóa thẻChuyên viên Phát triển mạng lưới, Hỗ trợ Nghiệp vụ và Cá thể hóa thẻChuyên viên21/09/2016 - 30/09/2016
Chi nhánh: TSC - Trung tâm thẻ
328Cán bộ-Chuyên viên Thanh toán thẻChuyên viên Thanh toán thẻChuyên viên21/09/2016 - 30/09/2016
Chi nhánh: TSC - Trung tâm thẻ
329Cán bộ- Chuyên viên dịch vụ khách hàng Chuyên viên dịch vụ khách hàngChuyên viên21/09/2016 - 30/09/2016
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Hỗ trợ khách hàng
330Cán bộ- Chuyên viên Kế hoạch Chuyên viên Kế hoạchChuyên viên21/09/2016 - 30/09/2016
Chi nhánh: TSC - Phòng Kế hoạch
Tìm thấy: 336 việc làm
Hiển thị theo:
Trang: « 29 30 31 32 33 34

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank