Tìm kiếm
Tìm thấy: 15 việc làm
Hiển thị theo:
Trang: 1 2
STT Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
1Cộng tác viên nhóm Định lượngCTV Quant teamCộng tác viên25/06/2020 - 08/07/2020
Chi nhánh: TSC - QLRRTD - Nhóm Định lượng
2Cộng tác viên - Lễ tânCTV Lễ tânCộng tác viên01/03/2020 - 14/03/2020
Chi nhánh: TSC - Văn phòng
3Cộng tác viên - Văn thưCTV Văn thưCộng tác viên01/03/2020 - 14/03/2020
Chi nhánh: TSC - Văn phòng
4Cộng tác viênCTVCộng tác viên14/02/2020 - 27/02/2020
Chi nhánh: BTK Dự án CLOS (Hệ thống khởi tạo khoản vay cho khách hàng bán buôn)
5CTV Bảo vệCTV Bảo vệCộng tác viên03/01/2020 - 19/01/2020
Chi nhánh: TSC - Trường Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực VCB
6CTV Hành chính quản trịCTV Hành chính quản trịCộng tác viên03/01/2020 - 19/01/2020
Chi nhánh: TSC - Trường Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực VCB
7CTV Lễ tân - Văn Thư - Lưu trữCTV Lễ tân - Văn Thư - Lưu trữCộng tác viên03/01/2020 - 19/01/2020
Chi nhánh: TSC - Trường Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực VCB
8CTV Lái xeCTV Lái xeCộng tác viên03/01/2020 - 19/01/2020
Chi nhánh: TSC - Trường Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực VCB
9Cộng tác viên làm công tác BHXHCTV làm công tác BHXHCộng tác viên15/11/2019 - 01/12/2019
Chi nhánh: TSC - Ban Tổ chức và nhân sự
10Cộng tác viên Lái xeCTV Lái xeCộng tác viên15/11/2019 - 01/12/2019
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Xử lý tiền mặt tại TSC, TSC - Trung tâm Xử lý tiền mặt tại TP. HCM
Tìm thấy: 15 việc làm
Hiển thị theo:
Trang: 1 2

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank