Tìm kiếm
Tìm thấy: 07 việc làm
Hiển thị theo:
STT Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
1Cộng tác viên làm công tác BHXHCTV làm công tác BHXHCộng tác viên15/11/2019 - 01/12/2019
Chi nhánh: TSC - Ban Tổ chức và nhân sự
2Cộng tác viên Lái xeCTV Lái xeCộng tác viên15/11/2019 - 01/12/2019
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Xử lý tiền mặt tại TSC, TSC - Trung tâm Xử lý tiền mặt tại TP. HCM
3Cộng tác viên Bảo vệCTV Bảo vệCộng tác viên15/11/2019 - 01/12/2019
Chi nhánh: TSC - Trung tâm Xử lý tiền mặt tại TP. HCM
4Cộng tác viên hỗ trợ dự án GLIMSCTV hỗ trợ dự án GLIMSCộng tác viên15/11/2019 - 01/12/2019
Chi nhánh: TSC - Phòng Quản lý rủi ro Tích hợp
5Cộng tác viên hỗ trợ Sáng kiến IC3, IC5CTV hỗ trợ Sáng kiến IC3, IC5Cộng tác viên15/11/2019 - 01/12/2019
Chi nhánh: TSC - Phòng Quản lý rủi ro Tích hợp
6Cộng tác viên Lễ tânCTV Lễ tânCộng tác viên15/11/2019 - 01/12/2019
Chi nhánh: TSC - Văn phòng
7Cộng tác viên Văn thưCTV Văn thưCộng tác viên15/11/2019 - 01/12/2019
Chi nhánh: TSC - Văn phòng
Tìm thấy: 07 việc làm
Hiển thị theo:

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank