Cán bộ lãnh đạo-Trưởng phòng Kế toán (Trưởng phòng Kế toán)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
06/10/2016 - 14/10/2016Cán bộ giữ chức vụTrưởng phòng Kế toán1
Đợt tuyển dụng: Đợt tuyển bổ sung cán bộ lãnh đạo cho Lạng Sơn và Lào Cai
Nơi làm việc: CN Lạng Sơn (1)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

Mô tả công việc:
1. Chỉ đạo chung hoạt động của phòng:
a) Xây dựng, chỉ đạo, và giám sát thực hiện kế hoạch hoạt động của phòng để đảm bảo triển khai các công việc theo đúng kế hoạch được giao
b) Quản lý, phân công và đánh giá hiệu quả  nhân sự để đảm bảo thực hiện tốt các công việc của phòng.
2. Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ chính của Phòng
2.1 Chức năng Kế toán:
a) Tổ chức, xây dựng và giám sát việc triển khai kế hoạch tài chính, kế hoạch ngân sách của CN:
b) Tổ chức, chỉ đạo và giám sát việc thực hiện công tác kế toán nội bộ và kế toán tổng hợp của CN:
c) Tổ chức, chỉ đạo và giám sát việc thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát:
d) Tổ chức, chỉ đạo và giám sát công tác báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán cho HSC
e) Thực hiện cài đặt các tham số của CN
f) Tổ chức, chỉ đạo và giám sát thực hiện việc kiểm tra tính tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của VCB đối với các hoạt động nghiệp vụ tại chi nhánh theo phân công, chỉ đạo của Giám đốc chi nhánh.
g) Phối hợp với các phòng tại CN xây dựng, theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch ngân sách và kế hoạch phát triển mạng lưới (kế hoạch) hàng năm của CN
2.2 Chức năng Quản lý nợ
a) Kiểm soát tính tuân thủ quy chế quy trình của các bộ hồ sơ cấp tín dụng; Thực hiện giải ngân, quản lý và theo dõi lịch thu nợ gốc/ lãi của các khoản vay theo hợp đồng tín dụng đã ký.
b) Tác nghiệp dữ liệu tiền vay, cập nhật thông tin tài chính vào hệ thống công nghệ.
c) Quản lý và lưu giữ hồ sơ tín dụng, hồ sơ đảm bảo tiền vay an toàn, đầy đủ và theo đúng quy trình tín dụng của VCB. 
3. Đảm nhiệm trực tiếp một số nhiệm vụ chính:
d) Trực tiếp tác nghiệp vào hệ thống công nghệ một số thông tin tiền vay thuộc thẩm quyền của Lãnh đạo phòng.
e) Tham gia  thành viên các hội đồng (tín dụng cơ sở, miễn giảm lãi, xử lý rủi ro …) tại chi nhánh theo quy định của VCB. 
4. Đào tạo nhân sự và phát triển đổi ngũ kế cận
5. Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan khác có liên quan  do BGĐ CN giao

Tiêu chuẩn tuyển dụng:

1. Trình độ:
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc chuyên ngành liên quan.
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ  C (hoặc tương đương) trở lên.
- Trình độ tin học: Tin học văn phòng chứng chỉ B (hoặc tương đương) trở lên.
2. Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực kế toán, tài chính ngân hàng.
- Tối thiểu 3 năm ở vai trò cấp quản lý đơn vị có quy mô tương đương.
3. Kiến thức:
- Nắm vững các quy định của pháp luật và VCB trong lĩnh vực kế toán, tài chính , thuế, đấu thầu, đầu tư, đất đai…; quy trình nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng nói chung và kế toán ngân hàng nói riêng.
- Hiểu biết tốt về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.
- Hiểu biết và nắm vững các quy trình, quy chế về nghiệp vụ tín dụng của NHNN và VCB.
- Hiểu biết về hệ thống công nghệ liên quan đến chức năng quản lý nợ.
4. Kỹ năng
• Kỹ năng tổng hợp thông tin, phân tích số liệu
• Kỹ năng quản lý nhóm lớn (trên 5 người)
• Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt
• Kỹ năng quản lý, tổ chức điều hành và truyền đạt thông tin rành mạch, rõ ràng, triển khai có hiệu quả các chủ trương, chỉ thị của VCB.
• Kỹ năng lập kế hoạch công việc và theo dõi thực hiện kế hoạch tốt.
6. Khả năng tư duy
• Tư duy tổng hợp và phân tích, phán đoán - có thể xác định các vấn đề và phương hướng giải quyết chính xác và logic
• Tư duy logic và cân bằng mọi tình huống
• Dự đoán các tình huống rủi ro;
• Phát huy tinh thần làm việc hiệu quả của cán bộ.
7.Phẩm chất cá nhân
• Trung thực, có tinh thần trách nhiệm
• Tự tin, có tính quyết đoán, chủ động, sáng tạo và tâm huyết với công việc
• Có tinh thần hợp tác, hỗ trợ, biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến
• Gương mẫu về ý thức tổ chức kỷ luật và nội quy lao động
• Tính tuân thủ cao trong việc thực hiện các quy định, quy chế, quy trình của VCB.
• Dân chủ trong thảo luận, quyết đoán khi ra quyết định; dám chịu trách nhiệm cá nhân về các quyết định của mình.
• Gương mẫu, trung thực; Nhạy bén, bao quát và có chiều sâu, cởi mở, thân thiện, tự tin.
 
Các tiêu chí ưu tiên
1. Trình độ: có bằng cao học trở lên
• Có kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực phụ trách.
• Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tín dụng hoặc tác nghiệp hệ thống công nghệ.
2. Đã qua các khóa đào tạo nguồn, đào tạo kỹ năng quản lý
3. Khả năng tổ chức điều hành và triển khai có hiệu quả  chỉ đạo của các cấp.

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank