Cán bộ-Chuyên viên phát triển/ quản trị ứng dụng - TT CNTT (Chuyên viên Thiết kế/ Xây dựng/ Quản trị ứng dụng ngân hàng - P.Quản lý ứng dụng-TT CNTT)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
22/12/2016 - 04/01/2017Chuyên viênChuyên viên Thiết kế/ Xây dựng/ Quản trị ứng dụng ngân hàng - P.Quản lý ứng dụng-TT CNTT8
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ - TSC VCB - 12/2016
Nơi làm việc: TSC - Trung tâm Công nghệ thông tin (8)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

- Tham gia phát triển/quản trị các ứng dụng trong lĩnh vực liên quan (bao gồm hệ thống thanh toán, mobile/internet banking, ứng dụng nội bộ, ứng dụng lớp giữa SOA/ESB) trong phạm vị được phân công.        
- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các giải pháp công nghệ đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ.
- Tham gia triển khai các dự án CNTT trong lĩnh vực công nghệ liên quan.           
- Hỗ trợ kỹ thuật với các hệ thống ứng dụng liên quan khi có yêu cầu.
* Tiêu chuẩn tuyển dụng:
(i) Trình độ:
Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chính quy ngành CNTT, Điện tử Viễn thông, hoặc tương đương.
Trình độ ngoại ngữ: sử dụng tốt tiếng Anh, giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.
(ii) Kinh nghiệm:Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương trong ngành tài chính, ngân hàng.
(iii) Kiến thức: Có kiến thức tốt về ít nhất một trong các lĩnh vực sau:
- Công nghệ .Net (cho internet banking);
- Lập trình trên Android/iOS (cho mobile banking);
- Java frameworks (SOA/ESB, hệ thống thanh toán);
-xFilenet/Documentum/ hoặc tương đương (ứng dụng BPM/ECM);
- Các hệ thống thẻ.
(iv)Tiêu chí ưu tiên:
- Ưu tiên nhân sự đã có kinh nghiệm triển khai thành công các dự án nghiệp vụ ngân hàng cùng quy mô;
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở môi trường quốc tế hoặc tốt nghiệp tại các trường đại học nước ngoài;
- Ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm làm việc trên môi trường AS/400.
*Lưu ý: 
- VCB không nhận hồ sơ đối với thí sinh tốt nghiệp Đại học hệ liên thông/ tại chức.
- Độ tuổi tuyển dụng: không quá 40 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ. 

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank