Cán bộ- Chuyên viên Phê duyệt tín dụng tại TSC (TP. Hồ Chí Minh) ( Chuyên viên Phê duyệt tín dụng khu vực)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
28/04/2017 - 08/05/2017Chuyên viên Chuyên viên Phê duyệt tín dụng khu vực20
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ Phòng Phê duyệt tín dụng - TSC
Nơi làm việc: TSC - Phòng Phê duyệt tín dụng (20)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

I. Mô tả công việc:

1. Các nhóm công việc được phân công

a) Phối hợp, góp phần xây dựng tập thể gắn kết, đồng tâm thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao.

b) Thực hiện đầy đủ, chất lượng và đúng thời gian yêu cầu đối với công việc được giao.

c) Thực hiện đầy đủ và gửi cán bộ đầu mối Báo cáo công việc theo mẫu định kỳ.

2. Nhiệm vụ trực tiếp

a) Rà soát rủi ro tín dụng và phê duyệt tín dụng

- Thực hiện rà soát rủi ro tín dụng khách hàng của chi nhánh/HSC trình lãnh đạo Phòng để trình cấp thẩm quyền.

- Là thư ký HĐTD TW, HĐTD FI đối với các hồ sơ tín dụng do cán bộ đề xuất.

- Nghiên cứu có ý kiến với lãnh đạo Phòng về khách hàng thuộc chi nhánh phụ trách trong các Hội đồng mà Phòng tham gia theo CNNV Khối Rủi ro tín dụng.

b) Quản lý danh mục tín dụng

- Thực hiện Báo cáo chất lượng tín dụng chi nhánh và định kỳ rà soát dấu hiệu rủi ro khách hàng của chi nhánh theo phân công.

- Rà soát chân hàng để cung cấp thông tin, đánh giá cho cán bộ thực hiện báo cáo ngành.

c) Thực hiện các báo cáo kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban lãnh đạo

- Thực hiện cụ thể các báo cáo theo phân công của lãnh đạo Phòng.

- Chuẩn bị nội dung giải trình các cơ quan thanh tra, kiểm toán các nội dung liên quan đến tin dụng theo phân công của Trưởng phòng.

d) Tham gia các dự án nâng cao năng lực quản trị rủi ro

- Trực tiếp tham gia nhóm triển khai dự án chuyển đổi mô hình tín dụng, dự án nâng cao năng lực QTRR khác.

3. Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch của phòng và VCB

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Lãnh đạo phòng giao

a) Đề xuất nội dung góp ý xây dựng/ sửa đổi chính sách, chế độ, văn bản quy định của các cơ quan nhà nước và của VCB theo phân công và chỉ đạo của lãnh đạo Phòng.

b) Tham gia các tổ rà soát, giám sát đặc biệt đối với các chi nhánh có vấn đề về chất lượng tín dụng theo phân công của lãnh đạo phòng.

c) Thực hiện theo phân công của lãnh đạo phòng.

 

II. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm làm việc:

1. Trình độ:

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Kinh tế, kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan. 

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ  C (hoc tương đương) tr lên. Có kh năng đọc và hiu các tài liu chuyên môn bng tiếng Anh. Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh. 

- Trình độ tin học: Thành thạo kỹ năng Tin học văn phòng, chứng chỉ Tin học B (hoặc tương đương) trở lên, Sử dụng thành thạo phần mềm Excel trong phân tích tài chính. 

2. Loại hình đào tạo: Đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn (không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, liên kết hoặc vừa học vừa làm; đào tạo Thạc sỹ chỉ là tiêu chí xem xét ưu tiên). 

3. Danh sách các Trường đại học: 1. Học viện Ngân hàng; 2. Trường Đại hc Ngân hàng TP. H Chí Minh; 3. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; 4. Trường Đại hc Kinh tế TP. H Chí Minh; 5. Trường Đại hc Ngoi thương; 6. Trường Đại hc Ngoi thương cơ s 2, TP. H Chí Minh; 7. Hc vin Tài chính; 8. Trường Đại hc Thương mi; 9. Đại hc Kinh tế - Lut thuộc Đại hc Quc gia TP. Hồ Chí Minh; 10. Đại hc Quc tế thuộc Đại hc Quc gia TP.HCM; 11.Các trường ĐH nước ngoài có uy tín trong và ngoài nước.

4. Loại tốt nghiệp: Tốt nghiệp loại Khá trở lên.

5. Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng. 

6. Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc liên quan đến công tác tín dụng tại các tổ chức Tài chính - ngân hàng.

7. Kiến thức: 

- Am hiểu ở mức thông dụng: Kiến thức về dịch vụ sản phẩm, quy trình nghiệp vụ ngân hàng/ Kiến thức về quy trình nghiệp vụ tín dụng, định giá tài sản, các chuẩn mực quốc tế về quản lý rủi ro tín dụng.

- Am hiểu ở mức thông dụng: Kiến thức luật chuyên ngành liên quan/Kiến thức về quản trị rủi ro tín dụng/Kiến thức về quản trị/ Kiến thức về môi trường ngành, môi trường địa phương.

 

III. Yêu cầu về kỹ năng và Phẩm chất cá nhân:

1. Kỹ năng:

- Kỹ năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;

- Lập kế hoạch và tổ chức công việc; 

- Kỹ năng giao tiếp và truyền thông;

- Kỹ năng sáng tạo và liên tục học hỏi;

- Kỹ năng phân tích tài chính.

2. Khả năng:

- Khả năng tư duy logic;

- Khả năng đánh giá, phân tích và ra quyết định .

3. Phẩm chất cá nhân:

- Trung thực, bản lĩnh vững vàng, kiên định; 

- Giao tiếp cởi mở, lịch thiệp;

- Tinh thần trách nhiệm, chịu áp lực cao trong công việc.

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank