Chuyên viên-Chuyên viên Quản trị hạ tầng CNTT - TT CNTT - Quản trị và Triển khai Hệ thống Bảo mật (Chuyên viên Quản trị và Triển khai Hệ thống Bảo mật - P.Quản lý hạ tầng CNTT-TT CNTT)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
15/05/2017 - 04/06/2017Chuyên viênChuyên viên Quản trị và Triển khai Hệ thống Bảo mật - P.Quản lý hạ tầng CNTT-TT CNTT2
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ Trung tâm Công nghệ thông tin - TSC_052017
Nơi làm việc: TSC - Trung tâm Công nghệ thông tin (2)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

I. Mô tả công việc:

1. Thực hiện các công việc được phân công:

- Tham gia triển khai các dự án An ninh Bảo mật.

- Triển khai các dự án, chương trình liên quan đến bảo mật thông tin;

- Rà soát, kiểm tra, đánh giá công tác triển khai an ninh bảo mật hệ thống CNTT;

- Tham gia xây dựng yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật bảo mật hệ thống CNTT;

- Xây dựng qui trình, qui định về vận hành, đảm bảo việc tối ưu sử dụng tài nguyên hệ thống và an toàn thông tin;

2. Tuân thủ các chính sách, quy trình, quy định, tiêu chuẩn về An toàn CNTT để duy trì chứng chỉ ISO 27001

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Lãnh  đạo Trung tâm CNTT giao

a. Cung cấp thông tin và/hoặc tham gia triển khai các đề án công nghệ theo yêu cầu của Lãnh đạo Trung tâm CNTT và/hoặc Lãnh đạo phòng.

b. Hỗ trợ trực tiếp các phòng/bộ phận vi tính chi nhánh trong phạm vi công việc được phân công.

4. Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch của phòng và VCB.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Lãnh đạo phòng giao.

 

II. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm làm việc:

1. Trình độ:

• Trình độ chuyên môn:Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên ngành CNTT, Điện tử Viễn thông, hoặc tương đương.

• Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C (hoặc tương đương) trở lên, sử dụng tốt tiếng Anh, giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.

2. Loại hình đào tạo: Đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn (không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, liên kết hoặc vừa học vừa làm; đào tạo Thạc sỹ chỉ là tiêu chí xem xét ưu tiên)

3. Trường đại học: 1. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội; 2. Trường Đại học Bách Khoa thuộc Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh; 3. Trường Đại học Công nghệ thuộc Đại học Quốc Gia Hà Nội; 4. Trường Đại học Công nghệ Thông tin thuộc Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh; 5. Trường Đại học FPT; 6. Học viện công nghệ bưu chính viễn thông; 7. Khoa CNTT hoặc Điện tử viễn thông của các trường Đại học nước ngoài.

4. Loại tốt nghiệp: Tốt nghiệp loại Khá trở lên.

5. Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.

6. Kiến thức:

Có kiến thức tốt về CNTT và hành chính quản trị.

• Có kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn cụ thể:

- Am hiểu kiến trúc hạ tầng hệ thống (kiến trúc kết nối, kiến trúc phân chia tải… );

- Có tối thiểu 1 trong số các chứng chỉ sau về an ninh CNTT: CompTIA Security+, CISM, CISSP, CEH;

- Am hiểu về an toàn thông tin trong lĩnh vực an toàn mạng, hệ điều hành, cơ sở dữ liệu, ứng dụng;

- Có kinh nghiệm trong công tác đánh giá, phân tích điểm yếu bảo mật, sự kiện/sự cố an toàn thông tin liên quan đến ứng dụng, cơ sở dữ liệu, máy chủ và an ninh mạng. Tập trung vào một số các nội dung quan trọng như: Security Information and Event Management (SIEM); Database firewall; Vulnerability Assessment; Penetration testing; DDoS protection; APT protection; Data Loss Prevention (DLP); Firewall, IPS; Web security, mail security.

7. Kinh nghiệm:

• Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;

 

III. Yêu cầu về kỹ năng và Phẩm chất cá nhân:

1. Kỹ năng:

• Kỹ năng nghiên cứu công nghệ mới

• Kỹ năng sáng tạo và liên tục cải tiến

• Kỹ năng làm việc theo nhóm /tổ chức

2. Khả năng:

• Phân tích/phán đoán

• Tư duy Logic

3. Phẩm chất cá nhân:

• Tinh thần trách nhiệm cao

• Chủ động trong công việc

• Tuân thủ kỷ luật

• Có ý chí quyết tâm hoàn thành mục tiêu công việc được giao

 

IV.  Ưu tiên:

• Có khả năng lập trình hệ thống/lập trình đối với một số các thiết bị;

• Đã từng tham gia triển khai các dự án lớn liên quan đến an toàn thông tin;

• Có kiến thức, kinh nghiệm về quản lý dịch vụ CNTT (ITIL);

• Đã từng tham gia triển khai các dự án lớn;

• Tốt nghiệp các trường đại học có uy tín ở nước ngoài.

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank